TIN TỨC

Bơm hút chân không vòng nước

Sử dụng nước để tạo độ hút chân không của máy bơm, Bơm hoạt động trên nguyên lý li tâm,được kết nối với động cơ qua khớp nối mềm

Bơm hút chân không vòng nước 1 cấp Bơm hút chân không vòng nước 1 cấp

Sử dụng một tầng cánh để hút chân không,kích thước nhỏ gọn, bảo hành rễ ràng, chi phí thấp

Bơm hút chân không đầu liền với động cơ Bơm hút chân không đầu liền với động cơ

Bơm hút chân không đầu liền với ưu điểm là kích thước nhỏ gọn, chi phí thấp, rể ràng trong việc bảo trì hàng quý

Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp

Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp được tạo ra từ hai guồng cánh để hút chân không, độ chân không được tạo ra từ seri bơm chân không 2 cấp rất kín